Otvoreni dan PROJEKTA GRASPINNO u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi energetske obnove javnih objekata) odobren je u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 – Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta. Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Projekt je započeo u novembru 2016. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

 

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za nabavke koje se odnose na uštedu energije i energetsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice. Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energetskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energetskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.

 

U sklopu realizacije dijela aktivnosti projekta, dana 03.10.2017. godine na platou Kamberovića polja u sklopu 24. generalnog sajma ZEPS 2017, Zenica, u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK, održan je Otvoreni dan projekta za posjetioce Sajma ZEPS, predstavnike malih i srednjih preduzeća koja se bave pružanjem usluga renoviranja objekata, odnosno proizvodnjom i prometom materijala za renoviranje, kao i predstavnike javnih institucija koje upravljaju javnim objektima sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

 

Cilj Otvorenog dana projekta je predstavljanje projekta kao i upoznavanje sa funkcijama i elektronskim uslugama internet platforme GRASPINNO. Posjetioci su informisani o prednostima koje se dobijaju upotrebom novih alata prilikom pripreme javnih poziva, odnosno prilikom učešća u pozivima za javne nabavke koje se odnose na renoviranje javnih objekata. Otvoreni dan projekta će pomoći u realizaciji budućih aktivnosti projekta na području Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu će internet platforma GRASPINO biti praktično iskorištena za objavu i učešće u pozivima za obnovu javnih objekata.

 

 

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

Ovaj projekt sufinansira Evropska unija, Instrument za predpristupnu pomoć (IPA)